Görülmesi Gereken 7 Bilim ve Teknoloji Müzesi

BİLİM ve  TEKNOLOJİ MÜZELERi

1.      İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ ( İstanbul ) : İslam  Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat  Sezgin tarafından hazırlanan ve 24 Mayıs 2008 yılında açılan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Üniversitesi Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü, Prof. Dr. Fuat Sezgin, Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) arasında 16.01.2007 tarihinde imzalanan protokole göre faaliyet göstermektedir.

img_4626

2.      BURSA BİLİM MERKEZİ ( Bursa )  : Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandırmayı ve bu kapsamdaki ilk örnek olarak tüm Türkiye’ye model olmayı hedeflemektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Recep Altepe önderliğinde ve sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülmekte olan bir projedir.

3853_4

3.      MKE SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜZESİ (Tandoğan/Ankara) :  Ülkemizin  tarihi boyunca sanayinin gelişim sürecini anlatması, sanayi ve teknolojik kültürel varlıkların bu günlere ve geleceğe taşınması, bu çerçevede MKE Kurumunun Türkiye sanayi tarihinin yazılmasında, birçok yeni kurumun ve Türkiye’nin üretim kültürünün oluşmasına yaptığı katkıları görünür kılmak, başta Kurumumuz olmak üzere ülkemizin sanayisine yön vermiş kurumlara ve kişilere ait eserler ile endüstri ve mühendislikle ilgili objelerin, belgelerin toplanması, ev sahipliği yapılması, araştırılması, korunması ve sergilenmesinin sağlanması amacıyla, müze kuruluş çalışmaları yapılmıştır.

4.      TRT YAYINCILIK TARİHİ MÜZESİ ( Ankara ) 1927’de başlayan radyo yayıncılığından günümüze, başta radyo ve televizyon olmak üzere, yeni medyadan 3 boyutlu yayınlara kadar tüm alanların teknolojisi ile sergilendiği bir müzedir.

tthumb

5.      ENERJİ MÜZESİ (İstanbul) : Toplamda 1,738.83 m2 taban alana ve 3,876.95 m2’lik kullanım alanına sahip Enerji Müzesi, halihazırda 1 ve 2 no’lu Makine Daireleri’nde Silahtar Ağa Elektrik Santralı’nda üretimin en önemli unsurları olan ve dönemin ileri teknolojisinin tipik çizgilerini yansıtan AEG, Brown Boveri, Siemens ve Thomson Houston markalı türbin-jeneratör gruplarını ziyaretçilere sunuyor.

_occ1428

6.      CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIP TARİHİ MÜZESİ (İstanbul) :  Müzenin koleksiyonunda Türk tıp tarihine ait el yazmaları, eski bitki kitaplarından kopya edilen bitki resimleri, Osmanlı minyatürlerinin tıp ile ilgili kopyaları, tıp eğitimi ile tanı ve araştırma amacıyla kullanılan cihaz, alet ve araçları, malzemenin kullanıldığı döneme ait eğitim, araştırma ve tanı laboratuvarlarını gösteren tarihi fotoğraf ve çizimler, ilaçla tedavi ve cerrahi tedaviye ait malzeme, portreler, fermanlar, doktorlara verilen nişan, kokart ve rozetler, sergilenen malzemenin kullanıldığı döneme, ilgili kişi ve kurumlara ait bilgi veren posterler ve işlenen her bir konu, dönemine ait fotoğraf ve belgeler yer alır.

32793resim8jpg

7.  ODTÜ TOPLUM ve BİLİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (Ankara )  :

Merkezin amacı şunlardır:

  • Toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak üzere araştırma yapmak,
  • Toplumun bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek,
  • Topluma bilimi sevdirmek ve bilimin gündelik yaşamda kullanımını artırmak,
  • İlköğretimden başlayarak toplumun her katmanında bilimsel yaklaşım ve araştırma, yaratıcılık ve analiz yeteneğini geliştirmeyi özendirmek üzere faaliyetlerde bulunmak,
  • Toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek,
  • Üniversitelerin topluma yönelik faaliyetlerini artırmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek,
  • Bilimin toplum ile ilgili araştırma faaliyetlerini, toplumun bilimsel araştırma faaliyetlerine olan ilgisini artırmaktır.
odtu-jpg3_

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: