Kategori: Ders Etkinlikleri

Ders Etkinlikleri, Sınıf Yönetimi, Yöntem ve Teknikler

Sanal Gerçeklikle Tarih Dersleri

İngiltere’de, sanal gerçeklikle tarih dersleri yaşanarak işlenmeye başlandı. BBC’nin verdiği bilgiye göre, İngiliz okullarında oluşturulan müfredatla yeni uygulamaya konulan tarih dersleri sanal gerçeklik uygulamasıyla işlenmeye başlandı.

0