Öğretmenlerin, Öğretmen Adaylarının Okuması Gerekli 100 Kitap Listesi

Öğretmenlere Kitap Önerileri

Kitap okuma üzerine ilgili alan yazın incelendiğinde Türkiye’de oranlar düşüktür. Toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi öğretmenler arasında da okuma oranları düşük görülmektedir (Türkyılmaz, Kuş, 2010; Yılmaz, 2002; Yılmaz, Köse, Korkut, 2009; Aral ve Aktaş, 1997; Saracaloğlu, Bozkurt ve Serin, 2003; Şahiner, 2005; Olsan ve Gillis,1983, akt. Gömleksiz, 2004). ABD’de bir yılda 72.500 ayrı kitap basılırken Türkiye’de bu sayı 7000’dir. Ayrıca kişi başına Japonya’da 1, Fransa’da 4 kitap düşerken, Türkiye’de bin kişiye sadece 9 kitap düşmektedir (Ekici, 1998, s. 49). Bu durumu uluslar arası okuryazarlık araştırması PISA’da doğrulamaktadır. Türkiye PISA’da okuryazarlık oranları açısından sonlarda olduğu görülmektedir. Alanında okuryazar olmak için öncelikler okuma alışkanlıklarımızın değişmesi gerektiği ortadadır… 1*

Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının okuması gerekli 100 kitap listesi Tablo 2’de verilmektedir. Öğretim elemanlarınca belirlenen liste kitapların yazarları, isim listesi, yayıncı kuruluşlarla beraber verilmektedir. Kitap listesi oluşturulurken araştırmanın birinci bölümünde yer alan öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu okuma alanları dikkate alınmıştır. Buna göre listenin büyük bir çoğunluğu öğretmenlik alanına ilişkin görülmektedir. Listenin bir bölümü alanlara göre oluşturulmuştur. Listenin diğer bir alanı da genel kültür kitaplarından oluşmaktadır…2*

Öğretmenlerin Okuması Gerekli Kitap Listesi

5000036232-5000050954-1-PB

Kaynak: bkz, dergipark.ulakbim.gov.tr/goputeb/article/download/…/5000035162

1- Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi S,116, Ekim 2013

2-Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi S,115, Ekim 2013

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: