Otodidakt mı dediniz?

Otodidakt nedir?

Otodidakt insanlar   bir eğitim sitemine , öğretmene ve okula bağlı olmaksızın düşünerek, çalışarak , deneme yanılmalar yaparak kendilerini geliştirir,  kısaca kendilerinin  öğretmeni olarak kendilerini yetiştirirler.

Terim anlamı olarak otodidakt ; Latince,  Auto = Kendi  ve  Didaktikos  = Öğretim  kelimelerinden  türemiştir. Bir konu üzerinde derinlemesine düşünerek, konuyu içselleştirerek  öğrenme  şeklidir.

Merak ve azmin zaferi

Otodidaktların en belirgin özellikleri ise ;  merakları ve çalışma azimleridir. Bir konuya karşı kendilerinde uyanan merakla birlikte otodidaktların maceraları başlamış olur.

Merak ettikleri konuyu araştırmaya başladıklarında belli bir sisteme tabi olmaktan ziyade ; kendilerince geliştirdikleri çok yönlü düşünme sistemi ile konuyu araştırırlar. Bir yere bağlı olmadan çalışırlar. Hedeflerine ulaşmak için her bir bilgiyi tarar, konuları derinlemesine inceler, kendilerince değerlendirdikleri  bilgileri  sentezler  ve  içselleştirirler.

Araştırmaları sırasında karşılaştıkları zorluklar otodidaktları yıldıramaz. Asla  pes etmezler. Azimle çalışmaya devam ederek neticeye  odaklanırlar. Öğrendikleri her bilgi onlar için pek kıymetli bilgilerdir. Çünkü her bilgi onları hedeflerine ulaştıracak bir basamak gibidir. Hedefe ulaşmak için basamakları tırmanarak  sonuca doğru heyecanla adım atmaya devam ederler.

Kütüphane, kitap, dergi, gazete, ansiklopedi , internet , onların yardımcı kaynaklarıdır. Dost, arkadaş, usta, uzman onların kılavuzudur.

Konularıyla ilgili grafik, resim , tasarım , deney , hatta üretim bile yapabilirler. Yoğun çalışmalar,  hatmedilen bilgiler,  verilen  emek …Tüm bunlar neticesini gösterir. Yaptıkları çalışmaların sonunda merak ettikleri konu hakkında  enine boyuna bilgi sahibi olmayı başarırlar.

Tarihteki Ünlü otodidaktlar ;

  • Michael Faraday :  Elektrikle ilgili birçok buluşun sahibidir.
  • Leonardo Da Vinci :  Mimarlık, mühendislik, anatomi, resim  alanlarında eserler veren da Vinci bu bilimleri ,  hiçbirinin sistematik olarak eğitimini almadan öğrenmiştir.
  •  Türk Edebiyatında :  Ahmet Mithad Efendi ve Peyami Safa kendi kendine Fransızca gibi zor bir dili sınırlı kaynak kullanarak öğrenmişler. Yine edebiyatımızın önde gelen şairlerinden Namık Kemal edebiyat tahsili almamıştır fakat bu konuda kendini geliştirerek ünlü bir edebiyatçı olmayı başarmıştır.
  • Fatih Sultan Mehmet Han : Mühendislik eğitimi almamasına rağmen, bu alanda da kendini geliştirerek  Şahi toplarını tasarladı. Rumeli Hisarı’nın planını kendisi tasarladı.
  • Yılmaz Öztuna : Tarih tahsili görmemiş olmasına rağmen tarih alanında  kendisini fevkalâde yetiştirmiştir. Tarih alanında bir ekoldür.

*Kaynaklar : Ufuk Tarhan, T İnsan

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: