Liselerde Sözlü Notu Yerine Performans Ödevi

PERFORMANS ÖDEVİ NEDİR?

Performans ödevi, öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göre öğretmen, öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da ödevden oluşur. Kısa süreli çalışmalardır. Performans ödevleri öğrencinin bilgisini günlük hayatta nasıl kullandığını ölçmek amacıyla verilen ödevlerdir. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir.

1. Performans ödevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Bu tür ödevlerle öğrencilerin derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir.

2. Öğrenci her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması seklinde en az bir performans ödevi hazırlar. Ödev puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak ilgili dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dahil edilir.

3. Performans ödevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir.

4. Performans ödevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır.

5. Performans ödevleri, öğrencilerin yarıyıl notunu etkilediğinden öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımlarını gözlemleyebilmek için ödevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması istenir.

Performans Ödevi Aşağıdaki Sıralamaya Göre Hazırlanır 

1- Konu ve beklenen performans dikkatlice okunur ve netleştirilir.
2- Öğretmenin ödevle birlikte verdiği yönerge dikkatlice okunur.
3- Ödevin niteliğine göre bir plan yapılır. Plan çerçevesinde veriler toplanır, matematiksel işlemler yapılır. Gerekli materyaller bulunur.
4- Performans ödeviyle birlikte verilen performans değerlendirme ölçeğine göre bir performans raporu hazırlanır.
5- Rapor teslim edilmeden önce performans değerlendirme ölçeğine göre kontrol edilir.
6- Belirlenen sürede teslim edilir.

Hazırlanacak Raporun İçeriği Performans ödevi hazırlanacak raporda bulunması gerekenler:

* Performans ödevi kapak sayfası
* Dersin adı
* Ödev konusu
* Beklenen performans
* İçindekiler
* Ödev planı (gerektiğinde)
* Elde edilen yazılı, sözlü ve görsel materyaller
* Tablolar ve grafikler
* Grup ödevlerinde ödevi gerçekleştirenler (gruptaki öğrenciler)
* Kaynakça

Performans Ödevi Örnekleri

* Bir gazeteye makale yazma,
* Bir oyun düzenleme / planlama
* Bir termometre yapma,
* Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama,
* Bir ev planı çizme,
* Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama,
* Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb.

Kaynak meb.gov.tr

Aşağıda dersimde öğrencilere verdiğim performans ödevinin yönergesini ve öğrencilerimin yaptığı performans ödevlerinin örneklerini paylaştım.

Öğrencilerimiz bir sonraki performans ödevlerini tabletlerinde  hazırlayacaklar. Bizi takip etmeye devam edin.

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: