Öğretmenlerin Okuması Gereken Kitapların Listesi

Öğretmenlere Kitap Önerileri

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından başta aday öğretmenler olmak üzere, tüm öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla kitap listesi hazırlandı. Öğretmenler için tavsiye edilen kitapların listesi içerisinde 49 kitap yer alıyor.

Örnek Kitap Listesi

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tavsiye kitap listesi içerisinde yerli ve yabancı yazarlara ait eserler yer alırken gerek öğretmenlik mesleki gerekse de öğrencilere yönelik kitaplar yer almaktadır. Bazı kitapların üniversitelerde öğretmen yetiştirme müfredatlarında yer aldığı MEB yetkilileri tarafından belirtilirken bazı kitapların da Avrupa ülkelerinde öğretmenlere yönelik gelişim çalışmalarında okutulduğu açıklandı.

Tavsiye Edilen Kitaplar

Atay, O. Bir Bilim Adamının Romanı, İletişim Yayıncılık

Ayverdi, S. Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız, Kubbealtı Neşriyat

Bal, M. A. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları, Pegem A Yayınları

Başgil A. F. Gençlerle Başbaşa, Yağmur Yayınları

Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur? TÜBİTAK Yayınları

Carter F. Küçük Ağacın Eğitimi, SAY Yayınları

Covey, S. R. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, Varlık Yayınları

Enç, M. Bitmeyen Gece, Ötüken Neşriyat

Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi, Ayrıntı Yayınları

Gaarder, J. Sofie’nin Dünyası, Pan Yayınları

Gaspıralı, İ. Eğitim Yazıları, Ötüken Neşriyat

Gatto, J. T. Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı, EDAM Yayınları

Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul, Beyaz Yayınları

Goleman, D. Duygusal Zekâ ,Varlık Yayınları

Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, Metis Yayınları

Güntekin, R. N. Acımak, İnkılap Kitabevi

Holt, J. Çocuklar Neden Başarısız Olur? Beyaz Yayınları

Illich, I. Okulsuz Toplum, Şule Yayınları

İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam, Klasik Yayınları

Kâğıtçıbaşı, Ç.& Cemalcılar, Z. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim Yayınları

Kan, Ş. H. Mahrem Macera, Özgün Yayıncılık

Kant, I. Eğitim Üzerine, İz Yayıncılık

Kara, İ. & Birinci,A. Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri, Dergâh Yayınları

Karabekir, K. Çocuk Davamız, Yapı Kredi Yayınları

Karakoç, S. Hızır’la Kırk Saat, Diriliş Yayınları

Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü, Diriliş Yayınları

Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek, Yapı Kredi Yayınları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli Örnek Kişilikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim, Hece Yayınları

Louv, Richard Doğadaki Son Çocuk, Tübitak Yayınları

McCourt. F. Öğretmen ,Altın Kitaplar Yayınevi

Moulin D. Eğitici Tolstoy, Hece Yayınları

Needham, J. Doğunun Bilgisi Batının Bilimi, MAB

Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler, İz Yayıncılık

Özel İ. Üç Zor Mesele, Tiyo Yayınları

Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım, Kubbealtı Akademi Yayınları

Tavsiye Edilen Kitapların Devamı

Pennac, D. Okul Sıkıntısı, Can Yayınları

Petrov, G. Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Hayat Yayınları

Rancier, J. Cahil Hoca, Metis Yayınları

Rose T. Ortalamanın Sonu, Paloma Yayınları

Rousseau, J. J. Emile, Kilit Yayınevi

Safa, P. Eğitim-Gençlik-Üniversite, Ötüken Neşriyat

Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri, Timaş Yayınları

Strogatz, S. Arkadaşlığın Matematiği, Tübitak Yayınları

Tahir, K. Bozkırdaki Çekirdek, İthaki Yayınları

Topçu, N. Türkiye’nin Maarif Davası, Dergâh Yayınları

Toros, H. Asya’nın Kandilleri, Hece Yayınları

World WatchEnstitüsü Dünyanın Durumu 2017 Yeryüzü Eğitimi: Değişen Gezegende Eğitimi Yeniden Düşünmek, Türkiye İş Bankası Yayınları

Zorlutuna, H. N. Benim Küçük Dostlarım, Timaş Yayınları

Ayrıca Bakınız ; Öğretmenlerin, Öğretmen Adaylarının Okuması Gerekli 100 Kitap Listesi

Kaynak : Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: